Επωνυμία Επιχείρησης:  ΓΚΕΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΦΜ : 142674755
Αρ.Γεμη:

ΔΟΥ : ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Έδρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ:2312317534
6983654574